LABORATORIUM METROLOGI I MATERIAŁOZNAWSTWA METLAB

Nasze laboratioria i techniki pomiarowe

Metlab posiada aparaturę analityczną i pomiarową lub w ramach współpracy z partnerami dostęp do następujących technik:

XRD

Dyfrakcja rentgenowska do analizy naprężeń i austenitu szczątkowego.

XRF

Fluorescencja rentgenowska do analizy składu chemicznego stopów w laboratorium i w terenie.

AFM

Mikroskopia Sił Atomowych do analizy topografii powierzchni w skali nano.

SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy do badań morfologii ciał stałych w mikro- i nanoskali oraz ilościowej analizy pierwiastków w badanych próbkach.

PONADTO METLAB OFERUJE PEŁNĄ GAMĘ ANALIZ MIKRO I MAKROSKOPOWYCH, TESTÓW MECHANICZNYCH NISZCZĄCYCH I NIENISZCZĄCYCH