POMIARY

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

Pomiary wykonujemy na najwyższej klasy dyfraktometrach firmy PROTO Manufacturining Ltd. W naszym laboratorium posiadamy zarówno aparaturę stacjonarną, jak i przenośną, co pozwala także na wykonywanie pomiarów w siedzibie klienta bądź w terenie zgodnie z normami ASTM, ITAR i ISO/CEN. 

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy sposób na optymalne i kompleksowe rozwiązanie Twoich problemów.

POMIARY NAPRĘŻEŃ

Nasze systemy pomiaru naprężeń szczątkowych XRD wykorzystują przyjętą w branży metodę sin2ψ. Metoda sin2ψ zapewnia dostęp do pełnego i kompleksowego zestawu danych do prawidłowego obliczenia naprężeń szczątkowych z niskimi błędami pomiarowymi. Jako dokładna i niezawodna metoda pomiarowa pozwala na badanie w sposób nieniszczący próbek dowolnej wielkości i o złożonej geometrii.

POMIARY AUSTENITU SZCZĄTKOWEGO

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) pozwala również na dokładny pomiar zawartości austenitu szczątkowego. Urządzenie zbiera cztery piki dyfrakcji rentgenowskiej: dwa dla fazy ferryt/martenzyt i dwa dla fazy austenitu. Porównanie natężeń czterech pików daje procentowe stężenie objętościowe austenitu szczątkowego w próbce. Metoda ta pozwala na badanie w sposób nieniszczący próbek dowolnej wielkości i o złożonej geometrii.

ANALIZA FAZOWA

Dyfrakcja proszkowa jest najczęściej stosowana do analizy faz i określania struktury próbek polikrystalicznych. Próbki proszkowe są wystawiane na działanie wiązki promieni rentgenowskich w celu wygenerowania wzoru dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Ten wzór jest unikalnym odciskiem palca materiału i daje informacje strukturalne o badanym materiale umożliwiając jego dokładną identyfikację.

ANALIZA ORIENTACJI MONOKRYSZTAŁÓW

Dyfrakcja Laue jest najczęściej stosowana do ilościowego określenia orientacji materiałów monokrystalicznych. Technika Laue polega na wystawieniu kryształu na skolimowaną wiązkę polichromatycznych promieni rentgenowskich i zebraniu ugiętego obrazu na detektorze rentgenowskim. Otrzymany obraz odpowiada orientacji i strukturze kryształu. Jest to metoda szybka i nieniszcząca. 

BADANIA PRZY WSPÓŁPRACY

INNYCH OŚRODKÓW

Nasze Laboratorium zapewni Ci dostęp do niemal każdej techniki badawczej. Dzięki naszej współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie naszych klientów.  Skontaktuj się z nami, a postaramy się w sposób kompleksowy rozwiązać Twoje problemy.