SZKOLENIA

SZKOLENIA MFN

Prowadzimy szkolenia z dziedziny technik shot peeningu, metod optymalizacji procesu  kontroli jakości i przygotowania do audytów.

Działając w ramach MFN  International  prowadzimy działalność szkoleniową oraz certyfikacyjną dla pracowników branży lotniczej odpowiedzialnych za procesy specjalne, takie jak shot peening i flapper peening. Prowadzone szkolenia posiadają akredytację FAA i NADCAP.

SZKOLENIA Z PODSTAW I ZASTOSOWANIA METOD DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

Wykorzystując wiedzę i bogate doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej, przedstawiamy dostępne techniki pomiarowe i metody interpretacji wyników znajdujących zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kolejowym.

OBSŁUGA URZĄDZEŃ PROTO MANUFACTURING

Jako przedstawiciel PROTO MANUFACTURING Ltd. instalujemy lub pomagamy w instalacji i kalibracji urządzeń. Prowadzimy szkolenia z obsługi dyfraktometrów, a także świadczymy pomoc doraźną w momencie zaistnienia potrzeby.